AKTUALNE  KONKURSY 2018

     

 

EDYCJE KONKURSÓW ZAKOŃCZONE

     
Ogólnopolski Konkurs
Poprawy Warunków
Pracy
  Konkurs na plakat
bezpieczeństwa pracy
  Konkursy
fotograficzne i filmowe
  Konkursy
plastyczne dla dzieci
             
         
Konkurs dla młodych
twórców filmów
i nagrań wideo
  Europejski Konkurs
Dobrych Praktyk
       
             
 
Nagrodzone prace w XXVI
edycji Konkursu na Plakat
Bezpieczeństwa Pracy 2017
pn. "Bezpieczni od początku"

 

ZOBACZ TAKŻE